21 feb '19

Bijdragen aan toekomstperspectief

Timing zet zich actief in om laaggeletterdheid te verminderen en is vanuit dit oogpunt aangesloten bij het Taalakkoord en het actieprogramma Tel mee met Taal. De afdeling Sociale Zaken binnen Timing is hierbij nauw betrokken, wat zij met ontzettend veel passie doen: “We bieden mensen niet alleen een baan, we bieden ze een toekomstperspectief.”

 

 

Nederlandse taal voldoende beheersen is essentieel
In samenwerking met taleninstituut Quality Communication bieden we flexkrachten en medewerkers van onze klanten handvatten om de Nederlandse taal beter te kunnen beheersen. Een van de projecten deden we bij onze klant Sanorice, waar uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek bijvoorbeeld bleek dat medewerkers het vervelend vonden dat er op de werkvloer veel verschillende talen gesproken werden, waardoor communiceren met elkaar lastig was. “Dat begrijpen wij heel goed”, geeft Sociale Zaken aan. “Voor zowel de onderlinge samenwerking en de sfeer binnen het team als ook voor het opvolgen en op een juiste manier interpreteren van veiligheidsvoorschriften is het essentieel dat medewerkers de taal voldoende beheersen.” Ook bij andere klanten zoals bij Forbo en Bleckmann werken we aan projecten om de laaggeletterdheid onder medewerkers te verminderen.

 

Individuele intake
Voordat mensen kunnen deelnemen aan taallessen, krijgen zij een individueel intakegesprek met een docent. Op basis van dit gesprek en een test wordt vervolgens bepaald wat het niveau is. “Deze intakes zijn heel informeel, zodat het ontspannen gesprekken zijn. Daarnaast is de opleider ontzettend flexibel. De intake kan daardoor zelfs bij mensen thuis, in het weekend of in de avonduren plaatsvinden”, vult Sociale Zaken aan. Ook wordt er gekeken naar de leerbaarheid; de snelheid waarmee deelnemers leren. Mensen die snel leren worden bijvoorbeeld bij elkaar gezet, om te voorkomen dat er alsnog een ‘gap’ ontstaat.

“Het leven in Nederland wordt gewoon makkelijker als je de taal beheerst.”

Ook privé voordeel van taalbeheersing
“Het is fantastisch om te horen hoe blij mensen er van worden. Ze begrijpen beter hoe dingen werken en ze begrijpen sneller wat er bedoeld wordt wanneer iemand hen iets uitlegt. Ook privé hebben ze er voordeel van. Denk alleen al eens aan de momenten waarop je contact moet opnemen met de gemeente of de huisarts. Het leven in Nederland wordt gewoon makkelijker als je de taal beheerst”, aldus de medewerkers van Sociale Zaken.

Toekomstperspectief
Onder flexkrachten heerst nog te vaak de gedachte ‘ik ben maar een flexkracht’. Maar ze zijn natuurlijk veel meer dan dat! Ze zijn dus ook niets minder dan vaste medewerkers. Als uitzendteam kijken we vooruit, we kijken naar wat flexkrachten in de toekomst nodig hebben. “Dat is heel breed, van financiën tot vitaliteit tot loopbaan. Het is super dat we dit als uitzender kunnen faciliteren. Wanneer je daarbij nauw samenwerkt met de flexkracht en de klant haal je het maximaal haalbare eruit”, aldus een trotse afdeling Sociale Zaken.

“Het leven in Nederland wordt gewoon makkelijker als je de taal beheerst.”

Afdeling Sociale Zaken binnen Timing