Foto Krachtbedrijf.jpg

Aan tafel met twee dames met een duidelijke visie: Josette Dijkhuizen (o.a. oprichtster van Krachtbedrijf) en Monique Britstra (HR Manager bij Timing). We spreken over high potentials, een interessante battle van Krachtbedrijf en ondernemerschap. - Krachtbedrijf is een initiatief dat gelooft in de kracht van ondernemerschap. Josette: “Ondernemerschap zet mensen in beweging, het geeft hen energie om regie te nemen over hun leven. Met Krachtbedrijf richten we ons op overlevers van geweld. Een doelgroep waarvoor het vaak lastig is om onafhankelijk te zijn en onderdeel te zijn van de maatschappij. We schreven een battle uit voor high potentials uit het bedrijfsleven om hen mee te laten denken over het in de markt zetten van Krachtbedrijf. Onze ambitie is om in 2020 verspreid door Nederland vier fysieke centra te hebben ingericht zodat circa 500 mensen per jaar aan de slag kunnen met hun droom.”

Ondernemerschap staat bij Timing hoog in het vaandel, het Young Executive Programma vloeide daaruit voort. “Voor dit programma trokken we binnen de holding van de ADG dienstengroep, waar Timing onderdeel van is, vijftien young potentials aan die binnen de holding een tweejarig contract kregen. Deze toptalenten doorlopen een traject waarbij ze kennismaken met de verschillende bedrijven binnen de holding en een bijdrage leveren aan de groeiambities van deze organisaties” licht Monique toe.

 

In contact met Krachtbedrijf

Op het moment dat Monique van het bestaan van de battle van Krachtbedrijf hoorde, hoefde ze niet lang na te denken. Het zou voor de young potentials een mooie uitdaging zijn hieraan deel te nemen, het past perfect bij de identiteit van Timing. Monique: “We zetten volop in op sociale innovatie. Zo ondersteunen we onze mensen om hun skills te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Tijdens de battle werkten de young potentials nauw samen, waarbij de verschillende talenten goed tot uiting kwamen. Het is mooi om te zien hoe jong talent zich ontwikkelt.”

 

De battle

Krachtbedrijf is een initiatief dat mooie resultaten behaalt met slechts beperkte financiële middelen. Op het moment is het initiatief volledig afhankelijk van sponsoring en donaties. Timing is één van deze sponsoren. Om de slagkracht van Krachtbedrijf verder te vergroten, streeft Josette naar een landelijke dekking. Over hoe dit gerealiseerd kan worden werd door 20 teams nagedacht tijdens de battle. De vraagstelling die tijdens de battle centraal stond luidde: Hoe kan Krachtbedrijf landelijk uitgerold worden, rekening houdend met beperkte financiële middelen. Het beste idee werd door Krachtbedrijf overgenomen. De young potentials van de ADG dienstengroep vormden één van de teams die meedachten over dit vraagstuk.

 “De dag van de battle was fantastisch! Er zaten 200 stel hersenen te broeden op hetzelfde vraagstuk. Ik liep echt te stuiteren die dag. De dynamiek binnen de teams was super, er werd nauw samengewerkt en gebruikgemaakt van ieders talenten”, vertelt Josette vol enthousiasme. De deelnemende high potentials kregen pas op de dag zelf de vraagstelling onder ogen. Ze hadden een dag de tijd om met het beste idee te komen en dit te pitchen voor een professionele jury, onder andere bestaande uit Josette zelf en iemand van het Ministerie van Sociale Zaken. Gedurende de dag waren er specialisten aanwezig aan wie de deelnemers vragen konden stellen. Het team van Timing eindigde uiteindelijk als tweede.

 

Kwetsbare doelgroep helpen

30% van de werkende flexkrachten van Timing heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. “We zetten ons al jaren in om onze flexkrachten te ondersteunen bij het aanpakken van sociale problematiek en hen zelfredzamer te maken. Het is waardevol om hier door deelname aan de battle van Krachtbedrijf ook op een andere manier een bijdrage aan te kunnen leveren”, aldus Monique. De passie die Josette heeft voor het werk dat Krachtbedrijf verricht is niet onder stoelen of banken te steken. Voor haar en haar team was de battle ontzettend waardevol: “Ik geloof dat wanneer je investeert in mensen om ze weer zelfvertrouwen te geven, deze mensen ook echt gaan groeien. Tijdens de battle ontvingen we prachtideeën waar we mee aan de slag kunnen gaan om onze doelen na te streven.”