Logistiek samenwerken.jpg

Duurzame inzetbaarheid volgens Margriet Spijker en Paul Haarhuis
Sinds jaar en dag zet Timing zich in voor de praktisch opgeleiden in onze samenleving. Inmiddels betekent dat natuurlijk veel meer dan alleen voorzien in passend werk. Er zijn in Nederland 2 miljoen mensen praktisch opgeleid, zij houden ons land draaiende. Niet alleen nu, ook in de toekomst. Maar hun banen veranderen, wat om nieuwe vaardigheden vraagt. En dat kan een flinke uitdaging zijn voor onze flexkrachten! Timing ondersteunt hen in de veranderende arbeidsmarkt en werkomgeving. Margriet Spijker (CEO) en Paul Haarhuis (CCO) vertellen over de missie van Timing en duurzaam inzetbare flexkrachten.

Timing vaart dit jaar een vernieuwde koers, vertel eens?
Margriet: “Dat klopt. We doen niets anders dan dat we voorheen deden, maar door het herformuleren van onze missie ontstaat er een volledige focus op duurzame inzetbaarheid. Het benadrukt waar we sterk in zijn. We willen alle praktisch opgeleiden aan een baan helpen en hen duurzaam inzetbaar maken. Dat doen we door vooruit te kijken zodat zij kunnen blijven doorwerken. Dit resulteert in diverse projecten binnen onze organisatie, maar vooral in samenwerking met onze klanten en gespecialiseerde samenwerkingspartners.”

Hoe herkennen we de focus op duurzame inzetbaarheid?
Paul
: “Alles wat we doen komt voort uit het doel om flexkrachten duurzaam inzetbaar te maken. Het thema ‘De 2 miljoen die het doen’ is hier een mooi voorbeeld van. 2019 wordt het jaar van ‘flexkracht first’. We vragen flexkrachten om aan te geven wat zij willen, dan zoeken wij een baan die past bij de fase in het leven van de flexkracht. We plooien ons naar de behoefte van onze flexkrachten. We scholen ze, bieden ze de uren die ze willen werken en kijken vooruit.”

 Margriet: “Daarnaast helpen we doelgroepen aan het werk die in een lastige situatie zitten. Denk aan mensen in de bijstand of mensen die schulden hebben. We zetten ons ervoor in om deze doelgroepen duurzaam aan het werk te helpen zodat ze weer meedoen en hun toekomstperspectief verbetert. Het project Sterk voor Werk, waaraan we met diverse gemeenten in het land invulling geven, draagt hieraan bij en is een manier waarop we invulling geven aan ‘vooruitkijken zodat zij kunnen blijven doorwerken’. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die al langere tijd bij het UWV bekend zijn activeren we en bemiddelen we naar werk. De caseload van de gemeenten wordt hierdoor minder groot, daarnaast zitten wij natuurlijk bovenop passende vacatures en relevante scholingstrajecten. We blijven een jaar lang contactpersoon voor deze kandidaten, hier maken we gespecialiseerde intercedenten voor vrij. We houden niet alleen de voortgang goed in de gaten, maar kijken samen met de kandidaat ook zorgvuldig naar toekomstperspectief, talenten en ambities. We zetten in op duurzame plaatsingen zodat kandidaten niet na een aantal maanden weer bij het UWV moeten aankloppen.”

“We zetten ons ervoor in om deze doelgroepen duurzaam aan het werk te helpen zodat ze weer meedoen en hun toekomstperspectief verbetert“
margriet ingekort.jpg

Wat kunnen we in 2019 verwachten op het gebied van duurzame inzetbaarheid?
Paul: “We zijn bezig met het ontwikkelen van een loopbaanpad voor flexkrachten, waardoor ze richting de toekomst beter weten wat er bij hen pas in die fase van hun leven. Hierdoor zitten mensen beter in hun vel, zijn ze langer productief en beter en duurzaam inzetbaar. We zijn al erg ver met het ontwikkelen van een systeem dat verder kijkt dan functies alleen. Functies gaan uiteindelijk verdwijnen, we gaan steeds meer naar een klusseneconomie. Er wordt niet meer gevraagd naar de genoten opleiding, maar naar wat flexkrachten beheersen. Hiermee komen uiteindelijk ook de ouderwetse cv’s, motivatiebrieven en platte werkplatformen te vervallen. Dit is een prachtig voorbeeld van wat onze missie in de praktijk betekent!”

Wat doet dit systeem precies?
Margriet
: “Het systeem laat gebruikers een profiel opbouwen uit de bouwstenen van werk. Denk aan competenties, vaardigheden, kennis en taken. Deze bouwstenen worden geijkt, gewogen en verbonden, waardoor er een uniek profiel ontstaat voor iedere flexkracht. Ook kijken we naar eerdere functies, hobby’s, passies en nevenfuncties en voegen we daar een gevalideerd persoonlijkheids- en cultuurprofiel aan toe. Dit alles maken we intelligent met algoritmes die matchen, loopbaanpaden berekenen en leerbehoeftes blootleggen.”

Paul: “Door deze benadering biedt het geavanceerde systeem een oplossing voor veel maatschappelijke thema’s waaraan onze arbeidsmarkt op dit moment de nodige uitdagingen ondervindt, zoals de mismatch op de arbeidsmarkt, robotisering, banen van de toekomst en de groei van het ZZP-segment. Het is een onmisbaar systeem voor de toekomst. Het is nog in ontwikkeling, maar in 2019 gaan we hier zeker meer over vertellen.”

“Alles wat we doen komt voort uit het doel om flexkrachten duurzaam inzetbaar te maken. Het thema ‘de 2 miljoen die het doen’ is hier een mooi voorbeeld van. 2019 wordt het jaar van ‘flexkracht first’“
Paul.jpg