8 jan '19

Sinds 2011 beschikt Timing over een bedrijfshal die beschikbaar wordt gesteld door Wehkamp, waar flexkrachten ompakwerkzaamheden uitvoeren voor Wehkamp. Een deel van de werkzaamheden voor Wehkamp wordt uitgevoerd door medewerkers van Larcom, sociale werkvoorziening Overijssel. Timing en Larcom voerden de werkzaamheden voorheen op verschillende locaties uit. Dit kon efficiënter! Alle externe medewerkers werken daarom sinds een tijdje op één centrale plek, waarbij Timing tevens verantwoordelijk is voor alle processen.

Robert-Jan Muller is Klantteam Manager Contracting bij Timing. De Timing hal is één van de locaties die hij onder zijn hoede heeft. Hij vertelt over de functie en het succes van de Timing hal en contracting.

Je bent Klantteam Manager Contracting, wat houdt contracting precies in?

“Dit betekent dat we een resultaatverplichting aangaan ten aanzien van het uit te voeren werk, het project of de opdracht. In het geval van Wehkamp gaat het om het ompakken van kleding, wat onze flexkrachten samen met medewerkers van Larcom voor hun rekening nemen. Omdat dit onder onze supervisie plaatsvindt, zijn we ook verantwoordelijk voor de inrichting van alle processen. Wehkamp betaalt niet op basis van uren, maar op basis van stuksprijzen.”

 

Waardoor is de wens van Wehkamp ontstaan om het team van Timing samen te voegen met het team van Larcom?

“Wehkamp is een organisatie die maatschappelijk betrokken is en bijvoorbeeld actief een bijdrage levert aan de arbeidsparticipatie van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit dit oogpunt werkt Wehkamp samen met Larcom. Naast dit sociale karakter is er behoefte aan de flexibiliteit en de snelheid van een uitzendbureau, die wij kunnen bieden. Zo profiteert Wehkamp van het beste van twee werelden.”

 

Flexkrachten van Timing en medewerkers van Larcom werken nu onder één dak, hoe werkt dat in de praktijk?

“Voordat we de medewerkers van Larcom verwelkomden in onze hal, hebben we goed gekeken naar een manier waarop we voor deze mensen een werkplek konden creëren waar ze structureel hetzelfde werk kunnen doen. Daarbij was het belangrijk om in kaart te brengen hoe we deze mensen konden laten excelleren en daar vervolgens de werkplekken op in te richten. Omdat ze structureel hetzelfde werk doen, houden ze zich vooral bezig met het ompakken van dameskleding van merken die bij Wehkamp veel verkocht worden. Het vaste team bestaat voornamelijk uit medewerkers van Larcom aangevuld met een kleine groep flexkrachten, de pieken vangen we op met flexkrachten van Timing. Het aantal medewerkers varieert van 40 tot circa 100.”

 

Ontstaat er door het scheiden van werkzaamheden geen ‘wij en zij’ situatie?

“Integendeel! De werkzaamheden zijn weliswaar gescheiden, maar iedereen zit bij elkaar. Bij de selectie is vanuit Larcom rekening gehouden met het feit dat medewerkers buiten de beschutte werkplaats kunnen werken. Daarnaast heeft iedereen tegelijk pauze en is er binnen het team een fantastische mix. Zowel wat betreft leeftijd als wat betreft achtergrond, dat zorgt voor een fijne dynamiek. En dan hebben we nog de jaarlijkse bingo! Dat klinkt misschien wat kneuterig, maar dat heeft in deze tijd wel z’n charme vind ik. Wanneer er een collega weggaat, dan zorgen ze er met z’n allen voor dat er een cadeautje gekocht wordt en wanneer er iemand jarig is wordt er samen taart gegeten. Er is dus absoluut geen sprake van wij en zij.”

 

Welke voordelen ervaart Wehkamp van de samenwerking tussen Timing en Larcom?

“Wehkamp kan met de sociale werkplaats blijven werken én een snellere doorlooptijd en een grote mate van flexibiliteit bereiken. Het resultaat daarvan is dat producten sneller op voorraad liggen en dat ze slechts hoeven te schakelen met één contactpersoon. Vanuit Timing proberen we Wehkamp ook op procesniveau steeds verder te ontzorgen, daarbij is het voordelig dat de populatie is samengevoegd.”