Eerste flexkracht Timing heeft de gewenste hypotheek op zak

Image

Pilot Perspectiefverklaring: 20 marktpartijen regelen met elkaar belangrijke verandering

De perspectiefverklaring werkt. Het pilotproject van negen landelijke uitzendbureaus, negen banken, branchevereniging ABU en Vereniging Eigen Huis om flexwerkers evenveel kans te bieden op een hypotheek als mensen met een vast contract, leidt ruim een maand na de start al tot positieve resultaten. Uitzendorganisatie Timing, een van de deelnemers aan de pilot, heeft al meerdere perspectiefverklaringen aan medewerkers verstrekt. De eerste goedgekeurde hypotheekaanvraag is inmiddels een feit.

De 25-jarige Jaap-Willem Sjoukema uit Utrecht is de allereerste flexwerker die via Timing werkt en nu een hypotheek krijgt met behulp van de Perspectiefverklaring. “Dat deze mogelijkheid er is, vind ik super. Mijn vriendin en ik willen heel graag een huis kopen, maar we liepen steeds tegen de beperking aan dat ik als uitzendkracht geen vaste baan heb.”

 

Perspectiefverklaring landelijk invoeren

Wiecher Hakse, directeur Marketing en Innovatie bij Timing, is blij met de eerste positieve resultaten. “Marktpartijen die met elkaar weten te regelen dat flexwerkers voortaan een huis kunnen kopen, dat vind ik zeer positief.” Het pilotproject wordt eind deze maand geëvalueerd. De samenwerkende uitzendbureaus, banken, ABU en Vereniging Eigen Huis willen de Perspectiefverklaring landelijk invoeren.

“JAAP-WILLEM SJOUKEMA: "MIJN VRIENDIN EN IK WILLEN HEEL GRAAG EEN HUIS KOPEN, MAAR WE LIEPEN STEEDS TEGEN DE BEPERKING AAN DAT IK ALS UITZENDKRACHT GEEN VASTE BAAN HEB.”“

Image

Inzetbaarheid in beeld

De Perspectiefverklaring is enkele jaren terug ontwikkeld door Randstad. Het document geeft op basis van onder meer een arbeidsmarktscan een duidelijke indicatie van iemands geschatte kansen op de arbeidsmarkt in de toekomst. Een Perspectiefverklaring maakt het voor mensen zonder vast contract, mogelijk voldoende zekerheid aan de bank te kunnen overleggen om in aanmerking te kunnen komen voor een hypotheek voor een eigen koopwoning. Eerder konden uitzend- en flexkrachten alleen voor een hypotheek in aanmerking komen als ze drie achtereenvolgende jaren een voldoende hoog inkomen hebben behaald.

Diploma’s en een arbeidsmarktscan

Alleen medewerkers die minimaal één jaar werken voor een van de deelnemende uitzendorganisaties, mogen een aanvraag doen. Zij moeten relevante diploma’s overleggen en er wordt nagegaan wat iemands ervaring is, of hij zijn werk goed doet en in hoeverre de uitzender en ook het inlenende bedrijf tevreden zijn. Daarnaast wordt een arbeidsmarktscan gedaan waarbij iemands kansen om in de toekomst aan het werk te blijven, in kaart worden gebracht. Als alle uitkomsten positief zijn, wordt een Perspectiefverklaring afgegeven.

Duwtje in de rug voor banken

Bij Timing zijn sinds het begin van de pilot meer dan tien aanvragen gedaan voor een Perspectiefverklaring. Directeur Marketing en Innovatie Wiecher Hakse noemt dit een respectabel aantal. “Ik had er zeker geen honderden verwacht in het begin, ik vind het vooral een goed teken dat onze uitzendkrachten vertrouwen in zichzelf, onze organisatie en in de economie hebben om deze stap te zetten.” Ook de 30-jarige operator Aykut Ozulusseven uit Almelo heeft van Timing een Perspectiefverklaring gekregen. “Ik ga dit jaar een huis kopen”, zegt hij. “Het is het juiste duwtje in de rug, zei mijn hypotheekadviseur.”

website of the year
  • Sitemap
  • Privacy Policy
  • Cookie statement
  • Anti-discriminatie statement