5 dec '17

Vanuit Sociale Zaken zijn er in 2016 mooie stappen gezet die de komende jaren ongetwijfeld vervolg krijgen! Zo leidden we bijvoorbeeld eigen medewerkers op tot interne jobcoaches en gaven we opleidingstrajecten vorm in samenwerking met onze klanten om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Interne jobcoaches

Wanneer een medewerker of flexkracht met een arbeidsbeperking goed wordt ondersteund en begeleid, wordt de kans op succesvol participeren op de werkvloer aanzienlijk vergroot. Om die reden zijn veertien van onze intercedenten opgeleid tot interne jobcoaches. Hiervoor volgden zij de zogenaamde HARRIE training. Harrie is een afkorting en staat voor Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk.

De interne jobcoaches begeleiden collega’s en flexkrachten met een arbeidsbeperking op de werkvloer. Ook zijn zij het directe aanspreekpunt voor de medewerker met een arbeidsbeperking, de leidinggevende, het team en externen. Voor Timing leveren de interne jobcoaches een enorme toegevoegde waarde, omdat zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een deskundige manier begeleiden. Knelpunten worden tijdig besproken en er wordt sneller gesignaleerd wat goed of juist minder goed gaat. Vooral onze locaties in Hoogeveen, Oldenzaal en Roosendaal hebben in 2016 veel gebruikgemaakt van de skills van onze jobcoaches. Eén van deze jobcoaches is Judith Slagter, zij is dagelijks actief bezig met het duurzamer maken van plaatsingen.

Foto

Opleidingstrajecten in samenwerking met klanten

Forbo Flooring in Coevorden, één van onze klanten, wilde een kwaliteitsslaag slaan. Naast een groep eigen medewerkers gaven zij ook een aantal flexkrachten van Timing de kans een opleiding te volgen tot Operator. Deze beslissing kwam voort uit een steeds groter tekort aan gekwalificeerd personeel. Samen met Forbo richtten we een traject in dat feilloos aansluit op de werkzaamheden die een Operator bij Forbo verricht. Het uitgangspunt daarbij was het opleiden van een groep van circa vijftien medewerkers per september 2016. Samen vulden we de opleiding zo slim mogelijk in. Dat betekende een mix van klassiek onderwijs (blended learning), meekijken op de werkvloer en begeleiding bij het maken van praktijkopdrachten.

Inmiddels hebben twee groepen cursisten de opleiding tot Operator A succesvol afgerond en is de derde groep cursisten gestart. Ook de vierde en vijfde opleidingsgroep staan klaar. Daarnaast is de ontwikkeling van een Operator B opleiding in volle gang.

Het afleggen van een diplomaroute

De diplomaroute is een traject waarbij flexkrachten direct examen doen en daarmee een mbo-diploma op niveau 2 kunnen behalen zonder dat er een opleiding aan verbonden is. Deze route is dan ook geschikt voor mensen die al beschikken over voldoende kennis van en ervaring hebben met het betreffende beroep. Dit betekent dus dat flexkrachten op deze manier hun kennis en ervaring kunnen omzetten naar een officieel erkend mbo-diploma.

Pilot
In het eerste stadium van de pilotfase hebben flexkrachten van Timing Noord via de diplomaroute een Logistiek Medewerker MBO 2 diploma behaald. In samenwerking met ROC Rivor is zo een succesvol traject ontstaan waarbij erkende MBO diploma’s worden behaald.

Foto