26 jun '15

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche en Timing Uitzendteam slaan handen ineen
Veel praktisch opgeleiden beschikken op basis van hun werkervaring over kennis op MBO-niveau. Omdat ze niet over het vereiste papiertje beschikken, worden ze in toenemende mate gepasseerd bij sollicitaties voor een nieuwe baan.

Om de positie van de groep praktisch opgeleiden met werkervaring, maar zonder diploma, te versterken, hebben Timing Uitzendteam en Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche de handen ineen geslagen. Met een ‘ervaringsexamen’ kan deze groep een officieel erkend MBO-diploma behalen. Zodat doen-werk de glans krijgt die het verdient en de positie van doeners op de arbeidsmarkt wordt versterkt.

Grotere kans op werkloosheid voor laagopgeleiden
Door de snel veranderende arbeidsmarkt lopen praktisch opgeleiden anderhalf keer meer risico werkloos te worden dan theoretisch opgeleiden, schrijven het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau in het op 25 juni gepubliceerde rapport ‘De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025’.
Volgens de berekening van beide bureaus zit in 2015 8,2 procent van de laagopgeleiden zonder werk, tegen 5,9 procent in 2009. In het rapport wordt onder meer gepleit voor het bevorderen van verdere scholing.

Kennis en kunde is vaak al in huis
De drempel zich verder te laten scholen is voor deze groep werkzoekenden bijna altijd te hoog: het geld ervoor ontbreekt. Bovendien gaat het hier veelal om ‘doeners’, mensen die moeilijker leren en ervoor terugschrikken in de schoolbanken plaats te nemen. Dat ze al over de vereiste kennis en kunde beschikken die hen - na een examen - recht geeft op een diploma, daar staan niet alleen zij, maar ook werkgevers niet bij stil.

Eerste geslaagden
De pilot tussen Timing Utzendteam, de overige Uitzendorganisaties en STOOF voorziet in een relatief korte en laagdrempelige route voor praktisch opgeleide flexkrachten om via ROC Rivor een diploma te halen. Daarmee verbeteren ze hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk. Via deze ‘Diplomaroute’ worden iemands kennis en vaardigheden inzichtelijk gemaakt, waarna de persoon examen kan doen en een diploma behalen. Daarmee zijn ze beter bemiddelbaar op de arbeidsmarkt.

De eerste flexwerkers hebben de Diplomaroute al doorlopen en zijn in het bezit van een diploma op MBO-niveau.