15 aug '16

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het tweede kwartaal van 2016 met 38 duizend toegenomen. Deze toename komt voor rekening van werknemers, vooral het aantal banen voor uitzendkrachten nam sterk toe. Het aantal zelfstandigen nam juist iets af. Daarnaast steeg het aantal vacatures met 5 duizend en daalde het aantal werklozen met 16 duizend. De werkloosheid nam af van 6,5 naar 6,3 procent. Dat meldt CBS.

In het tweede kwartaal van 2016 waren er gemiddeld 9.976 duizend banen. Er is nu negen kwartalen achtereen sprake van banengroei. Vanaf het eerste kwartaal van 2014 zijn er in totaal bijna 230 duizend banen bijgekomen.

Vooral meer uitzendkrachten

Het groeiend aantal banen komt vooral voor rekening van uitzendkrachten. Bij uitzendbureaus nam het aantal banen het afgelopen kwartaal toe met 30 duizend. In een jaar tijd steeg het aantal banen in de uitzendbranche met 10 procent. Ook in de handel en horeca trekt de werkgelegenheid aan. Daarentegen daalde het aantal banen in de zorg het afgelopen kwartaal met 6 duizend. De laatste vier jaar is het aantal banen in de zorg in totaal met ruim 80 duizend afgenomen (-5 procent).

In een jaar tijd is het aantal banen in de uitzendbranche met 10 procent gestegen.

Vooral meer flexibele werknemers

Het aantal werknemers (niet gecorrigeerd voor seizoensinvloeden) is het afgelopen jaar toegenomen. Vooral het aantal werknemers in flexibele dienst nam ten opzichte van het tweede kwartaal van 2015 toe, met 72 duizend. Voor het eerst sinds 2009 is het aantal vaste dienstverbanden ook hoger dan een jaar geleden (+15 duizend). Omdat het aantal werknemers met een flexibel dienstverband sterker is gestegen dan het aantal werknemers met een vast dienstverband, nam het percentage werknemers met een vast dienstverband nog steeds licht af ten opzichte van een jaar geleden. In het tweede kwartaal van 2015 had van alle werknemers 74,5 procent een vast contract, in het tweede kwartaal van 2016 was dit 73,8 procent.

Kijk voor het hele artikel op CBS.