20 mei '16

In periode 4 (week 13 – 16) is het aantal uitzenduren met 12% toegenomen en de omzet is met 13% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers die de ABU vandaag heeft bekendgemaakt.

De groei van het aantal uitzenduren en – omzet is in periode 4 (week 13 - 16) als volgt verdeeld over de grootste drie sectoren:
- De uren in de administratieve sector zijn gestegen met 14% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en de omzet nam toe met eveneens 14%.
- De uren in de industriële sector vertoonden een stijging van 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 12%.
- Het aantal uren in de technische sector is toegenomen met 9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 15%.

In de voorgaande periode (periode 3) groeide de uitzendmarkt ook al weer met dubbele cijfers. Periode 2 kende een iets lichtere groei en in de eerste maand van het jaar was de groei ook fors.

Bron: ABU