29 mei '17

Afgelopen week zijn Timing en Bonfait, in samenwerking met opleidinstituut Litop, een uniek opleidingstraject gestart voor flexkrachten. Hiermee spelen beide partijen in op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt en hoopt het huidige en toekomstige medewerkers beter te kunnen binden en boeien. De eerste 14 flexkrachten zijn inmiddels van start gegaan.

Met dit traject willen zowel Timing als Bonfait werken aan de duurzame inzetbaarheid van haar flexkrachten. “Het is natuurlijk een heel mooi initiatief waarmee we samen met de klant investeren in de toekomst van onze flexwerkers”, zegt Jessica Slot (regiomanager Timing Twente).

Het opleidingstraject bestaat uit 3 modules: Hygiëne en voedselveiligheid, Kwaliteit en Bewustwording. De leerstof wordt doormiddel van e-learningmodules aangeboden waarbij diezelfde stof elke twee weken klassikaal wordt behandeld door een erkende opleider van Litop. Daarnaast krijgen de flexkrachten ook begeleiding op de werkvloer middels een werkcoach.

"Een mooi project waaruit het partnership tussen Timing en Bonfait blijkt"

Arjan Molendijk (HR Manager Bonfait)

“Door de medewerkers een langer contract te bieden, met daarbij ook een uren-garantie en de betreffende opleiding kunnen we de medewerkers beter aan ons binden en aan het eind van het traject kunnen we uit deze groep de Operators voor de toekomst selecteren. Een mooi project waaruit het partnership tussen Timing en Bonfait blijkt”; aldus Arjan Molendijk (HR Manager Bonfait).

Het nieuwe opleidingstraject loopt in eerste instantie tot januari 2018. Met terugwerkende kracht kunnen ook reeds werkende flexkrachten aanspraak maken op deelname aan het traject. Het Sectorplan Twente wordt ingezet voor de start. Op termijn is het de bedoeling dat de op maat gemaakte opleidingen een standaard zijn en zullen blijven voor nieuw instromende flexkrachten.