21 sep '16

Zoals elk jaar presenteerde het kabinet op de derde dinsdag van september haar plannen voor het komende jaar. Veranderingen die impact hebben op zowel werkgever als werknemer. Wat betekent dit voor u en uw organisatie? Lees hier de belangrijkste wijzigingen.

Arbeidsmarkt

In de Macro Economische Verkenningen (MEV) 2017 geeft het Centraal Planbureau (CPB) dit keer een beschouwing van de aanhoudende flexibilisering van de arbeidsmarkt (zie deze link). Het CPB constateert dat het vaste contract op zijn retour is: “Niet op het papier van de wetgeving, wel in de praktijk van de statistieken.” Het aandeel vaste contracten daalt en het aandeel flexibele contracten, waaronder het aantal zzp’ers, stijgt. Volgens het CPB is de groeiende flexibilisering niet zomaar te verklaren uit algemene trends zoals globalisering en technologische ontwikkelingen. Ook is het geen tijdelijk fenomeen en geen gevolg van de ongunstigere economische situatie. Het CPB concludeert dat ‘beleid‘ en beleidskeuzes de bepalende factor zijn en daar ook de sleutel voor verandering ligt. Daarmee ‘voorspelt’ het CPB gelijk dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt onderwerp van een nieuw Regeerakkoord zal zijn na de verkiezingen.

Tot aan dat nieuwe Regeerakkoord kondigt het kabinet maatregelen aan ter bevordering van de werking van de arbeidsmarkt. Maatregelen die voor de flexbranche direct of indirect van belang kunnen zijn voor de eigen werkgeversrol van flexdienstverleners, maar ook voor kansen voor ontwikkeling van diensten gerelateerd aan het organiseren van werk voor derden.

Leeftijd minimumloon naar 21 jaar

Vanaf 2017 gaat de leeftijd van het minimumloon in 2 stappen van 23 naar 21 jaar. Voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar gaat het minimumjeugdloon omhoog. Volgens het kabinet is dit om te voorkomen dat de verschillen in leeftijden een te grote rol gaan spelen bij het aannemen van mensen.

Meer weten? Lees hier de hele samenvatting.

Bron: ABU