21 jan '16

Payrollen heeft de afgelopen jaren voor een belangrijke economische impuls gezorgd. Dat stelt Bob Weghorst, manager Payroll bij uitzendorganisatie Timing. “Payrollen voorziet in een duidelijke behoefte aan flexibiliteit. Het is een oplossing voor het werkgeverschap dat zucht onder regeldruk en risico’s. En het biedt aan doelgroepers een laagdrempelige toegang tot de arbeidsmarkt.”

Bob_Weghorst.jpg

 

 

Bij Timing is Bob Weghorst verantwoordelijk voor alle payrolldiensten. Het zijn vooral de ‘doeners’ waar de uitzendorganisatie zich op richt, vertelt hij. “We leveren zowel mensen aan mkb-bedrijven als aan grote ondernemingen. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers voor logistieke bedrijven, productiemedewerkers voor de foodsector en operators voor de industriële bedrijven.”
Juist dit soort bedrijven kunnen niet zonder flex, zo maakt Weghorst duidelijk. “Het zijn vaak bedrijven die internationaal werken. Alles gaat steeds sneller: vandaag een opdracht, betekent morgen leveren. Niemand weet hoe zijn orderportefeuille er over twee maanden uitziet. Voor ondernemend Nederland in vrijwel alle sectoren is een flexschil dus bittere noodzaak om snel te kunnen anticiperen op marktontwikkelingen.”

Kans op nieuwe baan
Weghorst is ervan overtuigd dat via payrolling mensen eerder aan het werk komen, dan als een opdrachtgever ze direct in dienst moet nemen. “Doordat het formele werkgeverschap bij de payrollonderneming ligt, durven werkgevers eerder mensen aan te nemen. Voor veel payrollkrachten betekent het payrollcontract een nieuwe baan.”
Een andere belangrijke reden om te kiezen voor payrollen, zijn volgens Weghorst de risico’s die aan het werkgeverschap zijn verbonden. “Ondernemers zijn huiverig voor onzekerheden waar ze geen grip op hebben. Die onzekerheden zijn er wél rond ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers. Denk aan de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte of tien jaar WGA-last voor een arbeidsongeschikte werknemer. Dat zijn behoorlijke risico’s. Dus kiezen werkgevers ervoor om het werkgeverschap bij een payrollonderneming te beleggen, waardoor ze die risico’s uitsluiten en als het ware ‘verzekeren’ bij een payroller.”


 

Payrolling biedt ‘doelgroepers’ een laagdrempelige toegang tot de arbeidsmarkt.

Bob Weghorst, Manager Payroll Timing

Wat volgens Weghorst daarnaast vaak onderbelicht blijft, is de waarde van payrolling voor werkgevers op het gebied van de hr-dienstverlening. “Vooral mkb-ondernemers zijn vaak onvoldoende in staat om alle zaken rond salaris en arbeidsvoorwaarden goed te regelen. Daar hebben ze of geen tijd voor, of geen expertise voor.” Weghorst geeft een voorbeeld van een bedrijf dat twee keer na elkaar werd overgenomen. “Voorafgaand aan de eerste overname was het een administratieve chaos bij dit bedrijf. De nieuwe eigenaar stelde orde op zaken en ging payrollen. Vervolgens werd het bedrijf weer overgenomen. Toen is het personeel zelf naar de nieuwe eigenaar gestapt en heeft gezegd: ‘wij willen bij Timing in dienst blijven, want die chaos van vroeger willen we niet meer’. Medewerkers worden dus in veel gevallen ook heel blij van payrollen en dat is een kant die niet vaak benadrukt wordt.”

Ontzorging
“Als professionele hr-dienstverlener zorgen wij dat zaken op orde zijn,” vervolgt Weghorst zijn verhaal. “Wij zorgen voor juridisch correcte arbeidsovereenkomsten, een goede cao-toepassing, een keurige afdracht van loonbelasting en premies en betalen op tijd de salarissen uit. Daarnaast kan de werkgever 24/7 bij ons terecht met vragen over zaken als de werkkostenregeling, de fiets van de zaak of de aftrekbaarheid van personeelsfeesten. Je zou kunnen spreken van een eigen geoutsourcete hr-afdeling.”
Diezelfde ‘ontzorging’ speelt als de werkgever gebruikmaakt van arbeidsmigranten. Weghorst: “Wij zorgen voor arbeidsovereenkomsten in diverse Europese talen. Wij kennen de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving en weten exact wat wel en wat niet mag. En op het gebied van huisvesting nemen wij tevens onze verantwoordelijkheid. Door heel Nederland hebben wij deugdelijke huisvestingslocaties, die allemaal door de Stichting Normering Flexwonen zijn gecertificeerd.”
Die hr-dienstverlening is er niet alleen voor werkgevers, maar óók voor werknemers, benadrukt Weghorst. “Onze payrollkrachten kunnen gewoon via hun smartphone hun contract en loonstroken inzien. Dat is volledig gedigitaliseerd. Iedereen heeft ook een persoonlijk aanspreekpunt bij Timing, waar ze met vragen terecht kunnen.” Payrollwerknemers hebben bovendien prima arbeidsvoorwaarden, zegt Weghorst, omdat ze onder de ABU-CAO vallen. “Er wordt wel eens vergeten dat 20% van alle werknemers niet onder een bedrijfstak- of ondernemings-cao valt. Denk aan bedrijven in de IT of de makelaardij. Voor die werknemers gelden de minimale arbeidsvoorwaarden uit het Burgerlijk Wetboek. Dan zijn payrollwerknemers dus aantoonbaar beter af.”

Van-werk-naar-werk
En dat zijn ze ook - aantoonbaar beter af - door de van werk-naar-werkbemiddeling die de branche biedt. Weghorst: “Onze kracht ligt in het herplaatsen van werknemers, daar zijn wij als branche aantoonbaar succesvol in. Wij hebben als uitzendorganisatie een groot netwerk en dus is de kans vele malen groter dat iemand via ons een nieuwe baan vindt, dan als een werkgever dat zelf moet organiseren.” Hij geeft het voorbeeld van een zelfstandig kok, die ruzie kreeg met zijn nieuwe werkgever. “Het ging om een restaurant dat van vader op zoon was overgegaan. Toen de zoon duidelijk maakte dat alles anders moest, ontstond er een onwerkbare situatie met de kok. Die meldde zich vervolgens ziek. Na vier weken hebben wij de kok naar een andere werkgever weten te bemiddelen. Daar werkt hij nog steeds. Het voorkomen van dit soort onnodige uitval bespaart de maatschappij een hoop geld.”

 

Payrollkrachten zijn aantoonbaar beter af door de van werk-naar-werkbemiddeling die de branche biedt.

Dit geval staat niet op zich, weet Weghorst. Payrollondernemingen bemiddelen vele werkloze, chronisch zieke, arbeidsongeschikte, arbeidsbeperkte en oudere werknemers naar nieuw werk. “Payrolling biedt ‘doelgroepers’ een laagdrempelige toegang tot de arbeidsmarkt. Als iemand twee jaar in de WW of bijstand heeft gezeten, zijn werkgevers niet happig om iemand in dienst te nemen. Men vreest dan voor uitval en geringere productiviteit. Een ‘try-out’ via een payrollconstructie kan een werkgever dan net over de drempel helpen.”

“Al met al denk ik dat payrolling - naast de belangrijke rol die het voor individuele werknemers en werkgevers speelt - de afgelopen jaren voor een belangrijke economische impuls heeft gezorgd. Het heeft voordelen voor werkgevers en werknemers en is als flexvorm dan ook niet meer weg te denken in de Nederlandse arbeidsmarkt.”