7 jan '16
De meeste Nederlanders krijgen dit jaar iets meer te besteden. Dankzij de belastingverlagingen van het kabinet gaan bijna alle Nederlandse werknemers erop vooruit. Daarnaast vallen de werkgeverslasten dit jaar ook hoger uit.

Belastingverlagingen
De werknemers profiteren ervan dat heffingskortingen, belastingtarieven en de indeling van de belastingschijven gunstiger uitpakken. Vooral ambtenaren krijgen meer op hun rekening. Ambtenaren die drie keer modaal verdienen, gaan er met een positief verschil van 111 euro per maand netto het meeste op vooruit.

Werkgeverslasten
De werkgeverslasten pakken dit jaar overigens hoger uit. Volgens ADP zijn bedrijven in het algemeen meer kwijt aan premies voor werknemersverzekeringen dan vorig jaar. Een aantal premies gaat omhoog, enkele bijdragen dalen. Per saldo betekent dat iets hogere kosten. Alleen in de bouwsector dalen de werkgeverslasten.

Bron: ANP & PenOactueel