27 okt '15

In periode 10 (week 37 – 40) is het aantal uitzenduren met 8% toegenomen en de omzet is met 10% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Cijfers
Dat blijkt uit cijfers die de brancheorganisatie voor uitzendbedrijven ABU dinsdag 27 oktober heeft gepubliceerd. De groei van het aantal uitzenduren en –omzet is als volgt verdeeld over de grootste drie sectoren:
- de uren in de administratieve sector zijn gestegen met 7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 10%
- de uren in de industriële sector vertoonden een stijging van 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 8%
- het aantal uren in de technische sector is toegenomen met 16% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 15%
Uit cijfers van de vorige periode (periode 9) leek de groei iets af te zwakken, maar de groei zet toch gestaag door, zo lijkt het.
Bron: Flexmarkt