Grip op de arbeidsmarkt: concrete tips voor werkgevers

Header Nieuwspagina

De afgelopen 10 jaar is het aantal werkenden dat van baan wisselt verdubbeld. Daarmee is het voor werkgevers minstens net zo belangrijk geworden om aandacht te besteden aan het binden en boeien van de huidige werknemers als het werven van nieuw talent, wat ook nog steeds een behoorlijke uitdaging is. Onder werkgevers gebeurt al veel, zo blijkt uit onderzoek van het UWV. Met een kritische blik, creativiteit en flexibiliteit blijkt er vaak veel meer mogelijk dan op voorhand gedacht.

Het UWV heeft een publicatie gedeeld met daarin 34 oplossingen die werkgevers kunnen gebruiken om personeelstekorten tegen te gaan of te verminderen. Het resultaat van o.a. hun eigen kennis en ervaring, praktijkervaringen van werkgevers zelf en geraadpleegde onderzoeken. De oplossingen zijn onder te verdelen in een drietal strategieën: nieuw talent aanboren, het werk anders organiseren en het binden en boeien van personeel.

Nieuw talent aanboren

Door niet te focussen op een specifieke doelgroep of behaalde diploma’s kunnen vraag en aanbod vaak alsnog samengebracht worden. Er zijn kandidaten die in eerste instantie niet in beeld waren of net niet aansluiten bij de eisen, maar toch met wat begeleiding of na scholing geschikt zijn of verlichting kunnen bieden. Denk aan werkzoekenden met een uitkering, statushouders, mensen uit een andere sector of met een arbeidsbeperking. Mensen hebben vaak meer kennis en vaardigheden in huis dan een cv doet vermoeden. (Tip: wie weet heb jij hét talent al op de werkvloer lopen, de handige tool Skillzilla kan helpen dit in kaart te brengen).

Werkgevers zien ook in toenemende mate de meerwaarde van 50- plussers. Zij wisselen minder snel van baan, kunnen vaak nog jaren aan de slag en zijn flexibel omdat hun kinderen minder zorg nodig hebben of al uit huis zijn (bron: UWV).

Werk anders organiseren

Neem de werkzaamheden van de tekort-beroepen binnen jouw bedrijf eens kritisch onder de loep. Door de eenvoudigere, tijdslurpende taken weg te halen bij mensen met een specialistisch beroep, en daarvoor mensen te werven, los je vaak het wervingsprobleem al op.

En wist je dat ruim één op de tien deeltijdwerkers in Nederland meer uren wil werken en daarvoor ook direct beschikbaar is? Zo kun je met hetzelfde aantal mensen meer werk verzetten. Er zijn ook mensen die juist minder willen werken. Kleinere contracten mogelijk maken kan dan een manier zijn om nieuwe doelgroepen te werven of personeel te binden aan de organisatie. Denk aan ouders met de zorg voor (jonge) kinderen, het toenemende aantal mantelzorgers in Nederland of zzp’ers die naast hun eigen bedrijf één of twee dagen per week beschikbaar zijn.

De inzet van technologie kan ook soelaas bieden. In de horeca bestellen gasten inmiddels steeds vaker via een QR bestelsysteem met hun eigen telefoon van een digitale menukaart. Daardoor zijn er minder mensen nodig in de bediening, een functie waar veel tekorten voor zijn. Bij Timing zetten we slimme techniek in om vacatures nog beter te laten presteren: lees hier meer.

Binden en boeien

Het vasthouden van talent is misschien nog wel belangrijker dan ooit. Dit kan door een aantrekkelijke werkgever te zijn en te investeren in wat werknemers echt belangrijk vinden. Dat zijn bijvoorbeeld scholingsmogelijkheden, aandacht voor belastbaarheid en werkdruk, een prettige sfeer en cultuur of het kunnen beschikken over bepaalde faciliteiten. Of gewoon door aandacht te besteden aan individuele behoeftes door middel van gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers. Een tevreden werknemer is ook de beste ambassadeur om nieuwe werknemers aan te trekken en een absolute voorwaarde voor een sterk ‘employer brand’.

Conclusie: met de aanhoudende krapte en concurrentie van andere lonkende werkgevers, loont het om als werkgever kritisch in de spiegel te kijken en je creatief en flexibel op te stellen.

De input voor bovenstaande tekst hebben we dankzij een publicatie van het UWV. We raden je aan om deze eens door te nemen, er staan nog veel meer oplossingen en ideeën in. Zoals zij zelf ook aangeven, vragen de oplossingen wel een bepaalde investering in tijd, geld en creativiteit. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Laat het ons vooral weten wanneer we je kunnen helpen. Zo hebben o.a. veel ervaring op het gebied van sociaal ondernemen. Hier vind je daar meer informatie over. We denken graag met je mee!

Afbeelding Blok Nieuws