Voor de uitzendovereenkomst gelden er op grond van artikel 7:691 BW en de van toepassing zijnde ABU of NBBU CAO een aantal afwijkingen ten opzichte van het reguliere arbeidsrecht. Hierdoor kunnen aan uitzendkrachten flexibelere overeenkomsten worden aangeboden.

De ketenregeling is bijvoorbeeld pas na 78 weken van toepassing en er gelden langere termijnen waarin de loondoorbetalingsverplichting mag worden uitgesloten. Ook geldt hier de zogenaamde inlenersbeloning.

Bij Persoonality is vooralsnog de eigen CAO van toepassing, waarin is bepaald dat er maximaal 6 contracten voor bepaalde tijd in 4 jaar kunnen worden aangeboden. Nadat is bepaald of de WAB wel/niet is aangenomen wordt in overleg met de bonden bekeken in hoeverre Persoonality per 1 januari 2020 haar eigen ondernemings-CAO kan continueren. Dit heeft onder andere te maken met de werkingssfeer van de nieuwe ABU-CAO per juni 2019. Deze wordt naar verwachting in de komende maanden afgesloten.

De WAB moet het verschil tussen vast en flex verder verkleinen. Zo wil één van de maatregelen dat payrollwerknemers gelijk worden behandeld als medewerkers in vaste dienst. De hiervoor genoemde faciliteiten welke wel van toepassing zijn op uitzendovereenkomsten gelden overigens niet voor payrollovereenkomsten. Hierdoor hebben payrollmedewerkers recht op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers van de payrollwerkgever die een gelijkwaardige functie vervullen.