Waar liggen voor jullie op dit moment alternatieven en oplossingen?

Een van de speerpunten is het alloceren van de werknemers. Wij zijn een full-service HR-dienstverlener die zich nu al bezighoudt met de allocatie van werknemers en de niet-exclusieve ter beschikkingstelling van deze werknemers aan haar inleners.
Wij blijven binnen de kaders van de wet onze dienstverlening aanbieden. Als juridisch werkgever hebben wij een actieve rol bij de allocatie en daarbij zenden wij de werknemer niet exclusief uit aan de inlener.