Wat betekent dit voor de tarieven die ik aan mijn inleners vraag? (vanuit de intermediair)

 

Flex wordt in algemene zin duurder. Dit geldt overigens niet alleen voor uitzendkrachten, maar ook voor werknemers die rechtstreeks bij de inlener in dienst zijn. Werkgevers betalen volgens de huidige WAB een lagere WW-premie voor een werknemer met een vast contract en vaste uren dan voor een werknemer met een flexibel contract.  Daarnaast wordt de aard van het contract  via de loonstrook zichtbaar voor werknemers.
Ook zorgt de transitievergoeding voor een kostprijsstijging, aangezien deze voor alle werknemers vanaf de eerste dag verschuldigd zal zijn.