Jazeker!

Timing Uitzendteam en Persoonality Payrolling zijn full-service HR-dienstverleners die zich bezighouden met de allocatie van werknemers en de niet-exclusieve ter beschikkingstelling van deze werknemers aan haar inleners. Een analyse van ons klantenbestand leert dat we in het overgrote deel van de gevallen uitzendovereenkomsten kunnen blijven aanbieden. In de gevallen waarbij wel sprake is van payroll kunnen we ook payrolldiensten aanbieden, naar verwachting ook per 1 januari 2020. Hoe wij dit doen leggen we graag in een persoonlijk gesprek aan u uit nadat is vastgesteld of, en zo ja ‘hoe’ de maatregelen kunnen worden geïmplementeerd.