TIM4735-Vrouw-digitaal-1920x420.jpg

YOP! is een zelfroostersysteem waarbij werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor hun planning, binnen de regels van uw organisatie. De basis voor deze regels zijn bijvoorbeeld de kwalificaties van de medewerkers, de cao en de arbeidstijdenwet, maar ook bedrijfsgerelateerde KPI-afspraken worden hierin meegenomen. Medewerkers dragen met deze manier van plannen zelf de verantwoordelijkheid voor de bezetting, maar krijgen ook meer grip op hun eigen werktijden.

Wat levert zelfroosteren op?

Is zelfroosteren iets voor uw bedrijf? We hebben de vijf grootste voordelen voor u op een rij gezet.

  • Een kwalitatief betere planning 
  • Procesoptimalisatie en kostenreductie
  • Betere werk- en privébalans
  • Medewerkerstevredenheid stijgt
  • Aantrekkelijke werkgever

Zelfroosteren in de praktijk

Hoe past u het zelfroosteren op een slimme manier in de praktijk toe? Het vijfstappenplan helpt u om deze nieuwe manier van werken binnen uw bedrijf te implementeren.

Het vijfstappenplan

1. De technische planning vormt de leidraad voor de personeelsplanning. Deze informatie komt in het plansysteem te staan. 

2. Op basis van de technische planning laat u de medewerker plannen (en dus niet alleen roosteren) in het plansysteem. Dat wil zeggen dat de medewerker de voor hem/haar meest geschikte diensten te zien krijgt op basis van kwalificaties en de afgesproken regels binnen het bedrijf, zoals bepaalde KPI’s.

3. Durf de planning uit handen te geven! Dit geldt voor de organisatie en de planner. spring niet in totdat de vrijgegeven werkplekken ingevuld zijn met behulp van  zelfroosteren of totdat de deadline voor de planning verstreken is.

4. Laat de medewerker de regie houden over zijn/haar planning. Hij plant op tijd de diensten digitaal in via de app. We zien dat medewerkers zonder smartphone ook een manier vinden om op tijd hun planning in te vullen. Ze maken bijvoorbeeld gebruik van de smartphone van een zoon/dochter.

5. Het is essentieel dat het medewerkersbestand optimaal matcht met de vraag. Zodat de planner, na het verstrijken van de deadline, zo min mogelijk tijd besteedt aan het aanpassen van de planning.

Zelf plannen met YOP!Meer weten over zelfroosteren? Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.