De taxibranche, de financiële dienstverlening en retailers kunnen erover meepraten: disruptieve innovatie zet de wereld op z’n kop. Who’s next? De traditionele uitzendbranche lijkt immuun voor nieuwe toetreders met een tech-achtergrond. Maar dat is slechts een kwestie van tijd. Innoveren is een must. Wij hebben ons innovatieproces radicaal moeten omgooien. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.

Technologie ontwikkelt zich in een exponentieel tempo. Veranderingen volgen elkaar niet langer lineair op, maar met steeds grotere stappen. In onze branche zien vooral de organisaties die als middlemen fungeren zich gedwongen om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Hoe zorg je ervoor dat je business toekomstbestendig is? Volgens ons ligt het antwoord bij het omarmen van innovatie.
Innovatie heeft bij ons altijd al hoog op de agenda gestaan. En toch liepen ook wij tegen uitdagingen aan. Ons innovatieproces bestond uit 9 stappen, van ideeënvorming tot finetuning. Dit proces was lineair, incrementeel en sequentieel ingericht. Veel organisaties werken op een vergelijkbare manier. Maar wij zijn erachter gekomen dat we dat proces radicaal moesten veranderen.
Ik vertel graag wat de drie grootste struikelblokken waren.
 1. Gebrek aan expertise
  Het sequentieel innovatieproces werkt doorgaans met projectgroepen. Zo werkten wij in het begin ook, als we met ideeën aan de slag gingen. De functionele verantwoordelijkheid is daarbij bepalend. Om een breed draagvlak te creëren, komt er vanuit ieder functioneel werkgebied één persoon in de projectgroep. Innovaties zijn bij ons voornamelijk technologisch van aard. Ze gaan bijvoorbeeld over big data, (mobiel) internet, cloud en artificial intelligence. Niet iedere medewerker heeft ervaring of affiniteit met deze ontwikkelingen. Dat staat een zinvolle bijdrage in de weg. En het maakt het ook lastig om elk lid van de projectgroep betrokken te houden bij het project.
  Om tot betere resultaten te komen, gingen we aan de slag met nieuwe methoden als Lean Start-Up of Agile-Scrum. Maar ook die vergen een houding en een kennisniveau die niet bij alle projectleden herkend werden of pasten. Daarnaast was er weinig ruimte voor suggesties die discipline-overschrijdend waren. Bijdragen kwamen te vaak vanuit het eigen taakgebied. Dat maakte de samenstelling van een projectgroep groter dan noodzakelijk. Het gevolg was een complexe coördinatie en afstemming. 

 2. Te weinig flexibiliteit
  Er is maar weinig ruimte voor flexibiliteit als in een projectplan alle stappen al zijn uitgedacht. Dat geldt voor de projectinhoud en de projectplanning, maar zeker ook voor de creativiteit tijdens de ontwikkeling. Er is geen stimulans om tot andere inzichten te komen. De wereld verandert constant, maar het project staat op zichzelf, immuun voor voortschrijdende inzichten en externe ontwikkelingen.
  Flexibiliteit is ook een knelpunt als er fysiek overleg moet worden gepland. Vaak krijgen hoofdtaken de prioriteit en delft het project het onderspit.

 3. Te weinig tijd
  Tijd is een bepalende factor binnen het sequentieel innovatieproces. Dat komt in de eerste plaats doordat projectmedewerkers niet dedicated met het project verbonden zijn en zij hun agenda´s op elkaar moeten afstemmen. Daar komt bij dat onvoorziene zaken in de uitvoering altijd extra tijd in beslag nemen; tijd die vaak niet opgenomen is in de planning. Hoe groter de projectgroep, hoe groter de weerslag op het tijdsaspect.
  We ontdekten ook dat we te lang vasthielden aan de samenstelling van een projectgroep, zelfs als dit lang niet altijd noodzakelijk bleek. Per fase kun je immers bepaalde medewerkers nodig hebben en andere juist niet.

 

Hoe nu verder? 

We beseften al dat het noodzakelijk was om te innoveren. En toch bleef de uitvoering steeds onbevredigend. Hoe kun je snel en adequaat inspelen op de relevante ontwikkelingen? We weten nu dat het gebrek aan expertise, flexibiliteit en tijd innovatie in de weg kunnen staan. Maar hoe tackel je dit? In mijn volgend blog ga ik daar graag op in.

Wiecher Hakse (directeur Marketing & Innovatie bij Timing) laat in een reeks van 6 blogs zijn licht schijnen op innovatie en de rol en invloed die dit fenomeen heeft binnen Timing. 

Foto

Wiecher Hakse is directeur Marketing & Innovatie bij Timing