House.jpg

Wanneer je werkt via Timing is het vanaf begin 2017 mogelijk een perspectiefverklaring aan te vragen. Met deze verklaring komt het kopen van een eigen woning voor jou een stuk dichterbij. Het aanvragen van een verklaring kost 110 euro en deze kosten worden ingehouden op jouw loon.

Dus ben je via Timing aan het werk en wil je een eigen huis kopen? Kijk dan of jij in aanmerking komt voor deze perspectiefverklaring!

De perspectiefverklaring gaat uit van jouw kansen op de arbeidsmarkt. Door middel van een persoonlijke en speciale analyse wordt er gekeken of jij voldoende uitzicht hebt op werk in de komenden jaren. Daartoe behoort onder andere een kritische blik op je cv, werkervaring, referenties, eerdere beoordelingen en persoonlijke gesprekken. Zo kunnen we een goede inschatting maken van de kans op werk en of je dus in staat wordt geacht je hypotheek te kunnen betalen in de toekomst. De beoordeling duurt ongeveer tussen de 4-6 weken. Staan alle seinen op groen? Dan is die perspectiefverklaring voor jou. 

De verstrekking van een perspectiefverklaring is geen vanzelfsprekendheid. Als flexkracht van Timing moet je minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Je hebt 52 weken gewerkt via Timing.
  2. Je hebt het aanvraagformulier volledig ingevuld en de nodige bijlages toegevoegd. 
  3. De opdrachtgever en Timing locatie is positief over je werkhouding, motivatie en uitvoering van jouw werk. 
  4. De resultaten van je externe arbeidsmarktscan zijn positief.