Goed om te lezen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website. Door deze website te bezoeken, verklaar je akkoord te zijn met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 

 

Informatie

Door deze site te raadplegen, stem je automatisch in met deze voorwaarden. De pagina's en overige inhoud van onze website zijn eigendom van Timing. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Timing. Het wijzigen van de inhoud is uitdrukkelijk verboden. Sommige delen van onze website bevatten beelden die onder het auteursrecht van de relaties van Timing vallen. Tenzij anders aangegeven zijn de handelsmerkrechten van Timing van toepassing op alle merken die op onze website worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo's van Timing.

Timing wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige schade ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld.

Timing streeft ernaar alle documenten en bestanden die zij op deze website plaatst voorafgaand aan de plaatsing te controleren op virussen. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze documenten en bestanden geen virussen bevatten. Timing aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, als gevolg van eventuele virussen.

De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.

Cookies

De cookie-instellingen gelden voor alle domeinen van Timing. Timing maakt gebruik van:

1. analytische cookies: door deze cookies kan het gebruik van de website geanalyseerd worden, zodat we de kwaliteit en/of de effectiviteit van de website kunnen verbeteren. Timing doet dit aan de hand van Google Analytics. Alleen Timing heeft toegang tot de verzamelde data in Google Analytics. Om jou een idee te geven hoe de verzamelde gegevens worden gebruikt, is er op de site van Google een voorbeeld van de software te bekijken.
2. affiliate cookies: deze cookies gebruiken we om bij te houden in welke zaken of diensten (advertenties) een gebruiker is geïnteresseerd, zodat de gebruiker daarvoor bijvoorbeeld een beloning kan ontvangen van de adverteerder;
3. social media plug in cookies: deze maken het mogelijk dat een gebruiker van social media, (gedeeltes van) webpagina’s kan delen met dat social media-netwerk. Daarnaast kunnen social mediacookies worden gebruikt om jouw profiel te koppelen aan een inschrijving op  onze site. Bij inschrijving is het mogelijk dat jouw online profiel wordt gekoppeld aan data die (eventueel) reeds bij ons bekend is;
4. tracking cookies: hiermee verzamelen we gegevens over surfgedrag. Gegevens die we verzamelen zijn onder andere bezochte webpagina's, IP-adressen, cookie-inhoud en referrer-URL.

Timing maakt gebruik van alle hierboven genoemde cookies. De eerste twee cookies maken geen of slechts een geringe inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer en in principe hoeft daarvoor geen toestemming te worden gegeven.

Dat is anders voor tracking cookies en social media plug in cookies: de gegevens die daarmee verzameld worden, kunnen worden aangemerkt als persoonsgegevens. Timing verzamelt deze gegevens voor het (laten) tonen van (gerichte) vacatures, het gebruik van sociale media, websitestatistieken, het opstellen van interesseprofielen, het tonen van aanbevelingen, marktanalyse, doelgroep-analyse, big data analyses en verbetering van de navigatie op de website.

Privacy

Vanzelfsprekend neemt Timing bij de verwerking van jouw persoonsgegevens jouw privacy en de Wet Bescherming Persoonsgegevens/Algemene Verordening Gegevensverwerking in acht. Onze website is verder zo opgezet dat, wil jij optimaal gebruik maken van alle mogelijkheden, jij je moet registreren met persoonlijke gegevens, werkverleden en social accounts.

Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de database van Timing. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld, zullen niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen en niet langer worden bewaard dan noodzakelijk.

Het staat jou te allen tijde vrij te vragen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Jouw verzoek wordt binnen 4 weken beantwoord. Hierna kun jij verzoeken bepaalde gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen wanneer deze onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Ook dit verzoek zal binnen 4 weken worden verwerkt, wat overigens niet betekent dat altijd volledig aan het verzoek wordt voldaan.

Browser

Onze website is gebouwd op basis van alle recente versies van de browsers Firefox, Internet Explorer, Chrome en Safari inclusief twee versies daarvoor. De vormgeving en werking van onze website kan afwijken, wanneer je gebruik maakt van oudere versies van deze browsers.

 

Wijzigingen

Timing kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze disclaimer. De meest actuele disclaimer is te allen tijde in te zien op de website van Timing. Deze versie is opgesteld in januari 2017.