Timing implementeert nieuw feedbacksysteem ter ondersteuning van flexkrachtmanagement

Twee Telefoons Klein

In de vorige Innographic hebben wij gecommuniceerd over de introductie van ons nieuwe programma: flexkrachtmanagement. Met dit programma geven wij nóg gerichter aandacht aan onze flexkrachten. Iedere intercedent binnen Timing is gekoppeld aan een groep flexkrachten. De flexkracht heeft hierdoor één vast aanspreekpunt. Iemand die zijn of haar achtergrond kent, die kan helpen bij vragen of onzekerheden en meedenkt over zijn of haar loopbaan en bijbehorende ontwikkelmogelijkheden.

Nieuw feedbacksysteem
In de huidige arbeidsmarktkrapte is het vinden en zeker het behouden van personeel van groot belang. Daarom vinden wij het belangrijk om continu te blijven monitoren hoe tevreden onze flexkrachten zijn. Hoe ze hun werk bij onze klanten en via Timing ervaren. Om dit zo goed mogelijk te organiseren en met gerichte aandacht te kunnen doen, hebben wij een nieuw feedbacksysteem geïmplementeerd. Met de nieuwe werkwijze meten wij continu de tevredenheid van de flexkracht en de mate waarin zij zich gewaardeerd voelt.

Dit doen wij niet willekeurig. Dit doen wij op basis van inzichten en behoeften die voortkomen uit onderzoek naar de flexkrachtjourney, de zogenoemde ‘momenten van de waarheid’. Juist op deze cruciale momenten vragen wij onze flexkrachten hoe zij het werk bij de opdrachtgever en via Timing ervaren. Dit doen wij in ieder geval na de eerste en derde gewerkte week om vroegtijdige uitstroom te voorkomen, maar ook bij flexkrachten die al langer via Timing werken.

Realtime inzicht
De resultaten van ons nieuwe feedbacksysteem zijn via een online dashboard realtime te volgen en geven op ieder gewenst moment actuele inzichten. Dit delen wij met onze klanten zodat wij samen altijd over de juiste data beschikken ten aanzien van de tevredenheid op de werkvloer. Hierdoor kunnen wij de flexkrachten en onze klanten nog beter van dienst zijn, voeren wij structureel verbeterinitiatieven door zodat we de tevredenheid op de werkvloer blijven monitoren en verhogen. Ook geven wij klanten hiermee de mogelijkheid om de data te vergelijken met de tevredenheidsmetingen onder zijn vaste personeel.

Wat levert het op?
We stellen de flexkracht in de gelegenheid om zijn of haar stem te laten horen. Indien nodig kunnen we hier meteen op acteren. Hierdoor voelt een flexkracht zich gehoord en gewaardeerd. De binding met flexkrachten wordt zo enorm versterkt waardoor wij flexkrachten langer aan ons, en dus aan onze klanten, kunnen binden. Dit zorgt er ook voor dat flexkrachten langer werkzaam blijven. Daarbij is een tevreden flexkracht productiever, zit beter in zijn of haar vel en is gemotiveerder om die stap extra te zetten.

Op deze manier werken wij constant aan verbetering van onze dienstverlening, zowel richting onze flexkrachten als richting onze klanten.