Semwoutersamen Afbeelding (1)

Na een lange periode van thuiswerken en thuis zijn, bewegen we ons weer langzaam terug naar de werkvloer. Dit betekent voor veel medewerkers dat ze terugkomen in een andere situatie, waarin ze een nieuwe balans moeten vinden, vaak tussen thuiswerken en op locatie of kantoor. Maar hoe zorg je er als werkgever voor dat medewerkers zich thuis voelen in deze nieuwe situatie? En hoe ga je om met lastige situaties die hierdoor ontstaan?  

Ruimte voor emoties op de werkvloer
De één gaat fluitend terug naar de werkvloer, de ander vindt het lastig om zich in de nieuwe situatie te schikken. Corona heeft een enorme impact (gehad) op veel levens en roept nog altijd veel vragen op. Zorg er als werkgever voor dat deze emoties er mogen zijn en geef medewerkers de ruimte om vragen te stellen en weer langzaam te wennen.

Volledig terug naar de werkvloer
Verwacht je van je medewerkers dat ze fulltime terugkeren naar de werkvloer of kunnen ze parttime thuis blijven werken? Ga hierover in gesprek met je medewerkers. Omdat thuiswerken (nog) geen recht is en in de arbeidsovereenkomst vaak ook de werklocatie overeen is gekomen, kan een medewerker thuiswerken (nog) niet afdwingen. Dit betekent dat een werkgever in principe de werklocatie van de medewerker mag bepalen.

Gevoel van veiligheid op de werkvloer
Corona zal voorlopig onderdeel blijven van ons dagelijks leven. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een medewerker die niet is gevaccineerd? Discussies over het wel of niet laten vaccineren zijn aan de orde van de dag en brengen veel onzekerheid met zich mee. Of iemand zich wel of niet laat vaccineren is een vrije keuze. Als werkgever kan en mag je dat niet afdwingen. Ook mag je als werkgever een medewerker de toegang tot de werkplek om die reden niet weigeren. Als werkgever heb jij natuurlijk wel de plicht om de werkplek zo veilig mogelijk te maken en te houden voor al je medewerkers. Het is de verantwoordelijkheid van de medewerker om zorgvuldig om te gaan met de richtlijnen die gesteld zijn door het RIVM: bij klachten doe je een zelftest, neem je de 1,5 meter waar mogelijk in acht, ook al is het geen officiële verplichting meer, en zorg je voor goede hygiëne. Blijf je medewerkers hierop wijzen. Komt een medewerker niet werken vanwege angst voor ongevaccineerde collega’s? Dan is dat de keuze van de medewerker en hoef je als werkgever het loon niet door te betalen. Als werkgever is het echter wel belangrijk dat je aandacht blijft besteden aan de veiligheid op de werkvloer en zorgt voor goede en passende maatregelen. In dialoog blijven met elkaar zorgt vaak voor de betere oplossing.

Allemaal belangrijke onderwerpen waar je je als werkgever goed op kan voorbereiden. Het is belangrijk dat je als werkgever regelmatig polst of je medewerkers hun draai kunnen vinden in de nieuwe situatie op de werkvloer, zodat je tijdig samen het gesprek aan kunt gaan.