Er is een nieuwe CAO voor uitzendkrachten in aantocht. β€˜Een resultaat waarmee de rechtspositie van uitzendkrachten verder wordt verbeterd Γ©n een resultaat waarmee uitzendwerk als best gereguleerde vorm van flexibel werk zijn waarde houdt voor de arbeidsmarkt’. Met deze woorden benadrukt de ABU in haar laatste update (april 2021) nogmaals dat er aan de onderhandelingstafel voor een nieuwe cao wordt ingezet op kwaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Met een beoogde ingangsdatum van 1 juni – want dan loopt de huidige ABU CAO af – heeft de ABU reeds een pakket aan voorstellen op tafel gelegd. Daarover zal met de bonden overeenstemming bereikt moeten worden. Een greep uit de voorstellen vanuit de ABU:

  • Een verbeterde pensioenregeling met hogere premie en een kortere wachttijd van 8 weken in plaats van de huidige 26.
  • Verkorten van de fase A termijn van 78 naar 52 weken. Zo ontstaat snellere doorstroom naar fase B.
  • Verkorten van de totale uitzendtermijn (fase A en B) van 5,5 naar 4 jaar.
  • Invoeren van standaard contracten zodat uitzenden in de gehele branche gelijk is.
  • Bestedingsplicht scholing (gerekend over het brutoloon component) van 1,02% naar 1,5%.
  • Bereidheid tot uitbreiding van de inlenersbeloning in overleg met de vakbonden.

Welke (mogelijke) gevolgen hebben deze wijzigingen voor u?
Voorop staat dat nog niets definitief is. Indien de kortere wachttijd voor pensioenopbouw alsmede de hogere bestedingsplicht voor scholing worden doorgevoerd, dan zal dit kostenverhogend werken. De impact van wijzigende uitzend- en fasetermijnen is afhankelijk van de manier waarop u zelf op dit moment gebruik maakt van de fasemogelijkheden. Daar komt bij dat op 11 februari 2021 in de Tweede Kamer een motie is ingediend om ook het aantal uitzendcontracten te verminderen.

Bij meer nieuws zal Timing u vanzelfsprekend zo snel mogelijk informeren.Β De onderhandelingen zijn al in september vorig jaar gestart, maar hebben formeel stilgelegen tot aan de verkiezingen. Het is nu aan de onderhandelingspartijen om met elkaar in overeenstemming te komen over de genoemde zaken zodat we – zoals de ABU beoogt – weer 5 jaar vooruit kunnen.