Meer kansen op de arbeidsmarkt door STAP-budget

1Ekopje Header

Op 1 maart wordt het STAP-budget gelanceerd. Een nieuwe subsidieregeling van de overheid waarbij iedereen een jaarlijks budget van € 1.000 krijgt om te besteden aan een opleiding, cursus of training naar eigen keuze. De opleidingen zijn alleen te volgen bij  opleiders die voldoen aan de kwaliteitseisen die vanuit STAP zijn vastgesteld.  

Dankzij deze subsidie wordt het nog eenvoudiger voor onze flexkrachten om zich onmisbaar te maken op de werkvloer. Het stimuleert werkplezier, zorgt voor kennistoename binnen het bedrijf en een betere doorstroom bij interne vacatures. Binnen Timing zijn alle werkende flexkrachten actief over deze subsidiemogelijkheid geïnformeerd. Wanneer flexkrachten een opleiding willen volgen die duurder is dan de beschikbare €1000 en deze relevant is, zal Timing waar mogelijk de meerkosten voor rekening nemen. 

Altijd leren, altijd. 
Wij vinden het belangrijk dat onze flexkrachten zich kunnen blijven ontwikkelen. Voorsorteren in een sterk veranderende arbeidsmarkt betekent voor ons; praktijkgericht opleiden, altijd leermogelijkheden bieden gericht op de skills en vaardigheden die aansluiten bij onze opdrachtgevers. Door het aanbieden van opleidingen en trainingen blijven onze flexkrachten duurzaam inzetbaar en beschikken zij over actuele kennis en vaardigheden. Zo kunnen zij iedere dag kansen pakken op de arbeidsmarkt. 

Het opleiden van flexkrachten hebben we gestandaardiseerd in onze dienstverlening. Onderstaande pijlers vormen het uitgangspunt: 

  • Mensgericht; opleiden vanuit het flexkrachtperspectief. Het is onze taak om flexkrachten te adviseren en faciliteren op het gebied van duurzame inzetbaarheid. 
  • Praktijkgericht; de opleidingsinhoud is afgestemd op de doorgroeimogelijkheden bij onze opdrachtgevers. Hierbij zorgen wij voor een directe koppeling van theorie naar praktijk. 
  • Laagdrempelig; toegankelijke opleidingen op ieder niveau. 
  • Innovatief; vakgericht opleiden door het toepassen van de nieuwste leervormen. Leren moet leuk zijn en passen bij onze doelgroep. 

Wilt u meer weten over de STAP-subsidie?
Voor alle opleidingen, informatie en de voorwaarden kunt u terecht op de website van het UWV. (STAP-budget | UWV | Particulieren) Het aanvragen van STAP-budget kan vanaf dinsdag 1 maart 2022 om 10:00 uur via het STAP-portaal. Er is een beperkt budget beschikbaar en op=op. Het is dus belangrijk om er snel bij te zijn.