Foto Artikel Website

Nog nooit was het voorspellen van de arbeidsmarkt zo moeilijk en lopen de schattingen uiteen over de stand van de werkloosheid. Op het laagtepunt was 2,9 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos en dat was net voor de uitbraak van het coronavirus. In de maanden daarna liep het werkloosheidscijfer snel op en niemand had toen kunnen bedenken dat we een jaar later wederom richting de 3,0 procent zouden gaan. Twee maanden geleden (februari 2021) was het werkloosheidscijfer alweer 3,6 procent. Dat is dichter bij de 2,9 procent van voor de coronacrisis, dan de 4,6 procent op zijn hoogtij afgelopen zomer.

Aangemerkt dient te worden dat de cijfers in werkloosheid substantiële verschillen laten zien. Dit is afhankelijk van sector en regio. Regio’s met bedrijvigheid in de horeca, het toerisme of toeleveranciers in de keten van dergelijke sectoren kennen een relatief hoge werkloosheid. Het banenverlies is daar immers groot. Het lage werkloosheidspercentage wordt met name veroorzaakt doordat veel bedrijven nog altijd mensen in dienst houden door de NOW steun vanuit de overheid. De arbeidsmobiliteit is daardoor zeer beperkt en dat geeft frictie op de arbeidsmarkt. Zo is banenverlies in de zogenoemde logistieke hotspots veel lager. Arbeidsmarktcijfers tonen aan dat het aantal banen in deze sectoren en desbetreffende regio’s zelfs gestegen is in het afgelopen jaar. Met name e-commerce heeft substantieel bijgedragen aan dit fenomeen. De arbeidsmarktkrapte is daardoor zeer duidelijk voelbaar.

De war for talent is door veel bedrijven inmiddels weer losgebarsten op een moment dat velen dit niet verwacht hadden. Dit betekent veel, maar in het bijzonder: de logistiek werkzoekende heeft het weer voor het uitkiezen.