Timing streeft ernaar optimaal tegemoet te komen aan de wensen van haar flexkrachten, klanten en eigen medewerkers. Ondanks dit streven kan het voorkomen dat er onvrede ontstaat, wat kan leiden tot een klacht of geschil. Wij nemen iedere klacht serieus. Ons uitgangspunt is om in alle gevallen in onderling overleg met jouw contactpersoon bij Timing tot een oplossing te komen.

Klachtenlijn
Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen? Dan zijn er twee mogelijkheden:

1. Melden van een klacht

Heb je een klacht en kom je er samen met je contactpersoon bij Timing niet uit, dien de klacht in bij de Centrale Service Desk van Timing. Hier worden de klachten die zowel telefonisch, schriftelijk als per mail binnenkomen direct in behandeling genomen. Onze Centrale Service Desk registreert deze klachten en begeleidt het afhandelingsproces conform onze klachtenprocedure.

De Centrale Service Desk is via dit mailadres te bereiken: [email protected]

2. Melden van ongewenste gedrag bij onze vertrouwenspersoon

Wanneer een flexkracht melding wil maken van โ€˜ongewenst gedragโ€™ of misstanden zoals bijvoorbeeld agressie, geweld of seksuele intimidatie, dan kan de flexkracht contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Timing. De vertrouwenspersoon begeleidt de melding conform de klokkenluidersregeling van Timing.

Onze vertrouwenspersoon is als volgt te bereiken:
[email protected]
055-5805800

Timing gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om, bekijk onze privacy policy. Ook heeft Timing een duidelijke visie op discriminatie, intimidatie en ander ongewenst gedrag. Bekijk hier ons antidiscriminatiebeleid.

ย