Melden van klachten en misstanden (klokkenluidersregeling)

Timing streeft ernaar optimaal tegemoet te komen aan de wensen van haar flexkrachten, klanten en eigen medewerkers. Ondanks dit streven kan het voorkomen dat er onvrede ontstaat, wat kan leiden tot een klacht of geschil. Wij nemen iedere klacht serieus. Ons uitgangspunt is om in alle gevallen in onderling overleg met jouw contactpersoon bij Timing tot een oplossing te komen.

Wat verstaan we onder een klacht?

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product. Men voelt zich onheus bejegent of de zaken lopen anders dan verwacht. 
We maken een onderscheid tussen een klacht en een melding van ongewenst gedrag. Zie hiervoor de informatie hieronder.

Melden van een klacht

Heb je een klacht en kom je er samen met je contactpersoon bij Timing niet uit, dan kun je een klacht indienen bij  onze Centrale Service Desk: [email protected]. De collega's van de Centrale Service Desk nemen jouw klacht direct in behandeling conform onze klachtenprocedure:

Klachtenprocedure

  1. Onze collega van de Centrale Service Desk registreert jouw klacht middels het digitale klachtenformulier. Hij leest de omschrijving van de klacht aan je voor en vraagt of je akkoord gaat met de inhoud. 
  2. Hij of zij informeert je over de afhandelingsprocedure.
  3. Onze collega van de Centrale Service Desk bepaalt welk persoon geschikt is om jouw klacht af te handelen. Doorgaans is dat de leidinggevende van de betrokken vestiging, afdeling of medewerker bij Timing. De naam en de functie van de persoon die de klacht afhandelt wordt vastgelegd op het digitale klachtenformulier.
  4. De melding wordt via onze Self Service Desk verstuurd naar de afhandelaar.
  5. De afhandelaar neemt binnen vijf werkdagen contact met je op. Hij of zij streeft ernaar jouw klacht direct op te lossen of stemt af welke maatregelen er worden getroffen om de klacht zo snel mogelijk af te handelen. Zodra de klacht is afgehandeld zal dit in de melding verwerkt worden.
  6. Per kwartaal wordt er een totaalrapportage gemaakt van alle klachten die bij de Centrale Service Desk zijn binnengekomen. Deze worden opgenomen in een analyse. Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd en volgt er een advies met betrekking tot bijsturing en eventueel noodzakelijke landelijke preventieve maatregelen.

 

Melden van ongewenst gedrag

Wanneer je een melding wil maken van ongewenst gedrag of misstanden zoals agressie, geweld of seksuele intimidatie, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Timing. De vertrouwenspersoon begeleidt de melding conform de regeling ongewenst gedrag van Timing.
Onze vertrouwenspersoon is te bereiken per mail: [email protected] 

 

Jouw persoonsgegevens

Timing gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om, we volgen hierbij deze privacy policy. Ook heeft Timing een duidelijke visie op discriminatie, intimidatie en ander ongewenst gedrag. Bekijk hier ons antidiscriminatiebeleid.