Duurzaam ondernemen

De visie van Timing op  MVO: oog voor mens en milieu
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch ondernemen genoemd. Het is voor veel bedrijven een bekend, maar ook breed en veelomvattend begrip en vaak is het onduidelijk hoe het moet. Kortweg komt maatschappelijk verantwoord ondernemen erop neer dat een bedrijf aandacht heeft voor de maatschappij waarin het functioneert.

Het gaat om een verantwoord evenwicht tussen de financiële aspecten van de bedrijfsvoering (winst, economisch rendement en garantie op continuïteit) en sociale en ecologische aspecten (mens en milieu). Dat houdt in: zorgen voor mens en omgeving met behoud van de nodige en noodzakelijke winst. Deze drie aspecten worden ook wel aangeduid als de 3 P’s:

PEOPLE - PLANET - PROFIT

Duurzame winst en bedrijfseconomische resultaten staan elkaar daarbij niet in de weg, maar versterken elkaar juist. Timing versterkt bedrijven in hun flexibiliteit en personele vermogen door het leveren van de juiste flexkrachten op het juiste moment. Juist deze flexkrachten leveren toegevoegde waarde op organisatieonderdelen, die direct bijdragen aan de groei en het rendement van de inlenende organisaties. Daarmee is Timing zich ook bewust van de rol die zij speelt in de maatschappij. Timing voert een actief beleid gericht op MVO.

Het MVO-beleid van Timing is gericht op:
1. Energie, milieu en klimaat
2. Inkoop en keten
3. Integriteit (en corruptie)
4. Maatschappelijk betrokken ondernemen
5. Transparantie
6. Financiën
7. Medewerkers
8. Armoedebestrijding

Als zakelijk dienstverlener zijn we geen grote milieuvervuiler. Toch zijn we ons er van bewust dat ook onze bedrijfsvoering invloed heeft op het milieu. Vanuit onze risico-inventarisatie weten we dat met name ons energieverbruik op de vestigingen en ons wagenpark de grootste milieubelasting  veroorzaken.

Timing heeft zichzelf doelen gesteld om de belasting van het milieu ontstaan door onze huisvesting en wagenpark te reduceren. Timing spant zich continu in om deze doelstellingen te realiseren. Zo zullen we verbeterplannen ontwikkelen om te komen tot een continue vermindering van de milieubelasting. Bij de inkoop van producten en diensten zal het milieu aspect een belangrijke rol vervullen. Bij alle activiteiten van Timing zal de invloed van deze activiteiten op het milieu in overweging worden genomen. Timing streeft naar het voorkomen van vervuiling en het efficiënt gebruik van energie en grondstoffen. Wilt u meer weten over het beleid omtrent milieu, dan kan u contact opnemen met het hoofdkantoor van Timing, afdeling Proces Services. 

People: Wajongers op de werkvloer
Het people aspect van MVO blijkt vaak nog wat onderbelicht. Daarom biedt Timing u een handreiking met het whitepaper Wajongers op de werkvloer. In dit whitepaper leest u hoe u succesvol invulling kunt geven aan het people aspect binnen het MVO-beleid van uw organisatie. Via onderstaande button kunt u het whitepaper downloaden.

Wij gebruiken cookies voor het optimaal functioneren van deze website. Lees onze privacy statement voor meer informatie.