Zorgeloos aan het werk

Als je vakantiewerk gaat doen, krijg je te maken met allerlei regels. Daarom geven wij je hieronder informatie over onderwerpen die belangrijk zijn voor jou als vakantiekracht. Zo ben je helemaal op de hoogte over alle do's en dont's tijdens je vakantiewerk.

Wanneer ben je een vakantiekracht?
Je bent een vakantiekracht als je in de vakantieperiode van je opleiding in de zomermaanden (juni t/m augustus) tijdelijk via Timing gaat werken bij een bedrijf én je daarna weer teruggaat naar school. Voor 15-, 16- en 17-jarigen gelden strengere regels voor vakantiewerk (zie werktijden).

Terug

Werktijden
De regels die voor vakantiewerk gelden, zijn er om jou te beschermen zodat je niet te veel uren werkt. In Nederland kennen we de arbeidstijdenwet. Voor alle jongeren onder de 18 jaar geldt, dat ze geen gevaarlijk werk mogen doen.

Jongeren van 15 jaar
In vakantieweken mag je als 15-jarige alleen niet-industriële arbeid van lichte aard verrichten. Zwaar werk is dan ook verboden (werken aan machines die snij-, knel- of pletgevaar opleveren, lopende band en/of serveren van alcoholische dranken). Voorbeelden van werk wat je wel mag doen zijn het bezorgen van de krant en het verrichten van hulpwerkzaamheden in een restaurant, hotel of winkel.

In vakantieweken mag je maximaal acht uur per dag en maximaal 40 uur per week werken. Per jaar mag je maximaal zes vakantieweken werken, waarvan vier achtereen. Werk je tenminste 4,5 uur dan heb je recht op een half uur pauze. Op zondag mag je in de regel niet werken. Na schooltijd mag je nooit langer dan twee uur werken.

Jongeren van 16 en 17 jaar
Als 16- en 17-jarige mag je bijna alle werkzaamheden doen. Alleen mag je geen gevaarlijk werk verrichten. Gevaarlijk werk is bijvoorbeeld het werken met gevaarlijke stoffen, werken op grote hoogte of in een gevaarlijke omgeving.

In vakantieweken mag je maximaal negen uur per dag werken en maximaal 45 uur per week. Maar, gemiddeld mag je per vier weken niet meer dan 40 uur per week werken. Op zondag mag je werken als je de zaterdag ervoor vrij bent. Per 13 weken mag je vier zondagen werken.

Terug

Hoeveel mag je bijverdienen?

Kinderbijslag

Als je thuis woont, hebben je ouders tot je 18e recht op kinderbijslag. Er zijn regels die bepalen hoeveel jij als vakantiekracht mag bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag die je ouders ontvangen. Dit hangt af van je leeftijd, het bedrag dat je verdient en je persoonlijke thuissituatie. Ben je 15 jaar en woon je thuis, dan is er niks aan de hand. Je mag dan onbeperkt bijverdienen. Ben je 15 jaar en woon je niet thuis of ben je 16 of 17 jaar én woon je thuis, dan mag je per kwartaal € 1.265,- netto bijverdienen. In de maanden juni, juli en augustus mag je € 1.300,- netto extra bijverdienen, zonder dat de kinderbijslag in gevaar komt. Dit geldt alleen als je dit baantje voor de rest van het jaar niet hebt.

Woon je als 16 of 17 jarige niet meer thuis, dan mag je € 1.789,- per kwartaal bijverdienen. Verdien je meer dan komt de kinderbijslag in zijn geheel te vervallen. Wat betreft de zomermaanden mag je ook € 1.350.- bijverdienen. Maar je bent dan wel verplicht om elk inkomen hoger dan € 800.- netto per kwartaal aan de Sociale Verzekeringsbank door te geven. Meer informatie lees je op www.szw.nl en www.svb.nl. Hier kun je ook zelf uitrekenen hoeveel je mag bij verdienen.

Studiefinanciering
Naast je studiefinanciering mag je in 2014 € 13.729,80 netto per kalenderjaar bijverdienen. Als je meer bijverdient, heeft dat gevolgen voor je studiefinanciering. Heb je maar een gedeelte van het jaar recht op studiefinanciering, dan vermindert het bedrag dat je maximaal mag bijverdienen evenredig. Wil je meer weten? Kijk dan op www.ib-groep.nl.

Terug

Zorgverzekering
Afhankelijk van je leeftijd moet je een basisverzekering bij één van de zorgverzekeraars afsluiten. Als je jonger dan 18 jaar bent, val je onder de basisverzekering van je ouders. Je hoeft deze verzekering dan niet zelf af te sluiten. Ben je ouder dan 18 jaar? Dan ben je verplicht een basisverzekering af te sluiten. Je mag zelf kiezen bij welke zorgverzekeraar jij je verzekering afsluit.

Terug

Vakantiegeld en vakantiedagen
Als vakantiekracht heb je recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Dat betekent dat je voor een volledig gewerkte maand recht hebt op 13,33 uur vakantie of een evenredig deel daarvan als je niet de volledige maand gewerkt hebt. Het vakantiegeld bedraagt 8% van het basisloon. Als je stopt met werken kun je het bedrag dat je aan reserveringen hebt opgebouwd, bij Timing opvragen.

Terug

Belastingteruggave
Als je scholier of student bent en naast je opleiding een vakantiebaan hebt (gehad), dan heb je meestal recht op belastingteruggaaf. Met een Tj-biljet (een verzoek om Teruggaaf jongeren) kun je na afloop van het jaar de te veel betaalde loonheffing terugvragen. Dit biljet kun je gratis opvragen bij de belastingdienst.

Een snellere manier is mogelijk via de 'studenten- en scholierenregeling'. Je kunt dan een speciaal loonbelastingformulier invullen. Hiervoor heb je het correspondentienummer van je studiefinanciering nodig of het registratienummer van je kinderbijslag. Als je de studenten- en scholierenregeling wilt stopzetten, doe je dit door opnieuw het speciale loonbelastingformulier in te vullen. De beëindiging van de regeling is alleen mogelijk per kwartaal. Voor meer informatie kijk je op www.belastingdienst.nl of bel je met telefoonnummer 0800-0543.

Terug
Deel deze pagina:

Wij gebruiken cookies voor het optimaal functioneren van deze website. Lees onze privacy statement voor meer informatie.