Onze missie

Onze missie is om praktisch en innovatief te anticiperen op de (flexibele) personeelsbehoefte van onze klanten op basis van betrokkenheid, deskundigheid en eagerness. Hierdoor kunnen onze klanten
succesvol ondernemen.

Timing levert arbeidskrachten in het laaggeschoold tot het MBO + segment aan opdrachtgevers in de Nederlandse arbeidsmarkt. Praktische oplossingen en eagerness staan daarbij centraal. Onze klanten moeten ons als betrokken en innovatief ervaren, appellerend aan de klantwaarde. Het optimaal voorzien in de (flexibele) personeelsbehoefte is essentieel voor de continuiteit en efficiency van het bedrijfsproces van onze klanten. Wij zijn ons hiervan bewust en streven dan ook naar het zo dicht mogelijk in de huid kruipen van onze klant, zodat wij kunnen anticiperen op de ontwikkelingen bij onze klanten.

Goed werkgeverschap en werkrelaties op basis van teamplayerschap, maar ook een gezond rendement in de bedrijfsvoering verliezen wij hierbij niet uit het oog. Van onze belangrijke leveranciers verwachten wij eenzelfde attitude. Daarnaast beseffen we dat flexibiliteitsvermogen steeds belangrijker wordt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Wij willen daar een wezenlijke bijdrage leveren door hierin voorop te lopen in de branche.

 
Deel deze pagina:

Wij gebruiken cookies voor het optimaal functioneren van deze website. Lees onze privacy statement voor meer informatie.