Timing publiceert whitepaper ‘Wajongers op de werkvloer’

27-07-2012 16:03

Met de publicatie van het whitepaper 'Wajongers op de werkvloer, de winst van duurzaam (flex)werk', brengt Timing de mogelijkheden die het werken met Wajongers biedt in beeld. Het whitepaper kan voor organisaties een handreiking zijn om succesvol invulling te geven aan het people aspect binnen hun MVO-beleid. Dit aspect blijkt naast planet en profit vaak nog wat onderbelicht.

Met het oog op de verwachte afname van de beroepsbevolking, kunnen Wajongers voor veel organisaties een interessante doelgroep zijn. Wajongers zijn mensen die sinds een jonge leeftijd een arbeidsbeperking hebben. Zij vallen onder de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Het inzetten van Wajongers kan meerdere voordelen hebben. Te denken valt aan sociale en financiële voordelen. De Wajonger zelf wordt betrokken bij de maatschappij, voelt zich waardevol en krijgt verantwoordelijkheden waardoor hij zal groeien. Een win-win-situatie dus!

Wilt u meer weten over het werken met Wajongers? Download dan hier het whitepaper.

  NieuwsfeedDeel deze pagina:

Wij gebruiken cookies voor het optimaal functioneren van deze website. Lees onze privacy statement voor meer informatie.